MENU

          

    Soalan       Hubungi      Aduan          Peta

 

 

 

 

15.

 

Memastikan urusan permohonan Kebenaran Merancang yang lengkap dapat diberi keputusan dalam tempoh masa berikut bermula dari tarikh permohonan diterima tanpa mengambil kira masa pindaan pelan / tunai syarat :

 

Pelan susun atur

Pelan Pinta Ukur

Pelan Pertapakan : - Rumah sesebuah

  •  Skim

Pelan Landskap

 

 

 

Lima puluh tujuh (57) hari

 

 

Tiga  puluh tujuh (37) hari

 

 

108 hari

108 hari

57 hari

57 hari

34 hari

 

 

 

 

 

JABATAN PERANCANG DAN LANDSKAP