MENU

          

    Soalan       Hubungi      Aduan          Peta

 

 

 

11.

 

Melaksanakan tuntutan pembayaran

 

empat belas (14) hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

12.

i.Mengeluarkan bil cukai taksiran selewat-lewatnya

 

ii.Separuh tahun pertama

 

iii.Separuh tahun kedua

 

Pengeluaran bil cukai taksiran 2 kali setahun

 

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

 

13.

 

 

Kaunter Bayaran

memastikan tempoh masa melayan dan menunggu pelanggan yang berurusan di Kaunter (kaunter diberikan layanan terbaik tidak melebihi sepuluh (10) minit.

 

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

 

 

 

14.

 

Permohonan

 

Permohonan Tambahan / Pindaan

 

 

 

Permit

 

 

Wang Cagaran

 

 

Sijil Siap Dan Pematuhan (CCC)

 

Kaunter

 

(14) hari bekerja

 

Tempoh (7) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

Memberi keputusan terhadap permohonan permit sementara dalam tempoh 10 minit

Mengeluarkan perakuan pemulangan wang cagaran ke Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 3 hari

 

Memberi maklumbalas terhadap semua permohonan dalam tempoh 14 hari bekerja

 

Tempoh masa menunggu di kaunter selama 3 minit

 

 

 

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABATAN KEJURUTERAAN