MENU

          

    Soalan       Hubungi      Aduan          Peta

 

 

 

BIL

PIAGAM

SASARAN/TEMPOH

JABATAN

 

 

1.

 

Pengeluaran lesen perniagaan dan penjaja

Permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat akan diberi   keputusan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan.

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

 

2.

Kelulusan pelan bangunan permohonan yang lengkap dan mendapat ulasan dari jabatan-jabatan teknikal akan dimaklumkan keputusannya selewat-lewatnya dalam tempoh 37 hari dari tarikh majlis menerima ulasan.

 

2 kali sebulan

 

OSC

 

 

3.

Melaksanakan perkhidmatan kutipan sampah domestik.

i)Kawasan perumahan

ii)Kawasan bandar/premis perniagaan

 

i.Tiga (3) kali seminggu

ii. Setiap hari

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

4.

Melaksanakan perkhidmatan pemotongan rumput.

 

i)Laluan utama

ii)Kawasan perumahan

 

 

Dua (2) kali sebulan

Sekali (1) sebulan

 

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN

 

5.

Melaksanakan perkhidmatan pembersihan sistem perparitan/longkang

i)Laluan Utama

ii)Kawasan Perumahan

 

i.Dua (2) kali sebulan

ii.Sekali (1) sebulan

 

 

JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN