MENU

          

    Soalan       Hubungi      Aduan          Peta

 

 

 

6.

 

Lesen Anjing Kelulusan serta merta

 

Kelulusan serta merta

 

BAHAGIAN PENGUATKUASA

 

Januari – Disember 2018

  • 2556 Lesen Anjing yang memenuhi syarat yang diberi kelulusan serta-merta

 

7.

 

 

 

Melaksanakan tuntutan pembayaran

i.Mengeluarkan bil cukai taksiran selewat-lewatnya

 

ii.Separuh tahun pertama

 

iii.Separuh tahun kedua

 

Kaunter Bayaran

 

Tujuh hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima

 

 

Pengeluaran bil cukai taksiran 2 kali setahun

Tidak lebih dari 5 minit bagi setiap transaksi

 

 

 

 

 

JABATAN PERBENDAHARAAN

 

 

 

 

Akaun Operasi  2923 cek

Akaun Amanah   664 cek

(Sasaran tercapai)

 

 

39,978 bil penggal pertama dikeluarkan pada Disember 2017

17,450 bil penggal kedua dikeluarkan. pada Mei 2018 (Sasaran tercapai)

 

 

 

8.

 

Permohonan

 

Permohonan Tambahan / Pindaan

 

 

 

 

Permit

 

 

 

 

 

Wang Cagaran

 

 

 

 

 

 

Sijil Siap Dan Pematuhan (CCC)

 

 

(14) hari bekerja

 

Tempoh (7) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

Memberi keputusan terhadap permohonan permit sementara dalam tempoh 10 minit

 

Mengeluarkan perakuan pemulangan wang cagaran ke Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 3 hari

 

Memberi maklumbalas terhadap semua permohonan dalam tempoh 14 hari bekerja

 

Tempoh masa menunggu di kaunter selama 3 minit

 

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 

Setiap permohonan daripada 102 permohonan telah di eri maklumbalas dalam tempoh 14 hari.

Pemeriksaan di tapak permis bagi setiap permohonan mengambil masa 7 hari daripada 90 permohonan yang diterima.

Setiap permohonan permit daripada 261 permohonan permit telah di beri keputusan dalam tempoh 10 minit.

Pemeriksaan di tapak premis bagi setiap permohonan adalah mengambil masa 3 hari daripada 26 permohonan yng diterima.

Setiap permohonan daripada 36 permohonan telah di beri maklumbalas dalam tempoh 14 hari.

tempoh masa menunggu telah dipatuhi dalam 3 minit.

 

 

9.

 

Memastikan urusan permohonan Kebenaran Merancang yang lengkap dapat diberi keputusan dalam tempoh masa berikut bermula dari tarikh permohonan diterima tanpa mengambil kira masa pindaan pelan / tunai syarat :

 

Pelan susun atur

Pelan Pinta Ukur

Pelan  :                  - Rumah

Pertapakan             sesebuah

  •  Skim

Pelan Landskap

 

 

 

Lima puluh tujuh (57) hari

 

 

Tiga  puluh tujuh (37) hari

 

 

 

 

 

 

(108 hari )
30 permohonan
(108 hari)
29 permohonan
( 57 hari )

30 permohonan

( 57 hari )
50 permohonan
 ( 34 hari )
18 permohonan

 

 

 

JABATAN PERANCANG DAN LANDSKAP

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

100%

100%

100%

 

 

10.

 

Memastikan permohonan rayuan pengurangan kompaun yang mempunyai butiaran lengkap dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu (1) hari (tertakluk kepada kehadiran Yang Dipertua, Setiausaha, atau Penolong Pegawai Undang-Undang)

 

Sebanyak 252 rayuan pengurangan kompaun telah diterima dan telah selesai dan tempoh (1) hari.

 

 

UNIT UNDANG-UNDANG

 

 

 

 

100%