MENU

          

    Soalan       Hubungi      Aduan          Peta

 

 

 

 

2.

 

Menerima permohonan cadangan pemajuan oleh pemohon dan membuat edaran kepada agensi teknikal yang berkaitan

 

Pemaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC

 

 

 

 

1 hari bekerja

 

Dalam tempoh 3 hari waktu bekerja selepas Mesyuarat bersidang

 

OSC

 

Sehingga Disember 2018 sebanyak 221 permohonan diterima.

Peratusan pencapaian 100%

 

Sehingga Disember 2018 sebanyak 221 (permohonan) keputusan dimaklumkan kepada pemohon.

Peratusan pencapaian 100%

 

 

 

3.

 

Menjawab keputusan bantahan cukai taksiran

 

Pindah Milik Pegangan

 

Pertukaran alamat harta

 

14 hari selepas sesi pendengaran bantahan dijalankan

 

14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

7 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima

 

 

 

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

Tiada bantahan diterima.

Sebanyak 1,014 permohonan pindah milik diterima dan diselesaikan 100%.

Sebanyak 450 permohonan pertukaran alamat diterima dan diselesaikan 100%.
 

 

4.

 

Memberikan maklum balas aduan  awam.

i)Maklum balas akuan penerimaan

 

ii)Maklum balas tindakan

 

i)Dua puluh empat (24) jam

ii) 3 hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima.

 

 

 

UNIT KOMUNITI DAN PERHUBUNGAN AWAM

(PRO)

 

Penerimaan aduan dari Januari 2018 hingga Disember 2018 :

 

Terima : 1600
Dalam Tindakan : 86
Selesai : 1514