MENU

          

    Soalan       Hubungi      Aduan          Peta

 

 

KEMPEN KITAR SEMULA SEMPENA PROGRAM KEJIRANAN INDAH, PENCEGAHAN DENGGI

Objektif          :  Membudayakan amalan kitar semula dalam kalangan kakitangan MPTI, pemilik-pemilik premis perniagaan berdekatan dan penduduk sekitar.  

Tujuan            :  1) Mengurangkan penjanaan sampah sarap ke tapak pelupusan sampah

                          2) Mengurangkan pencemaran udara kesan akibat pembakaran sampah secara terbuka.

                          3) Mengurangkan pencemaran sungai dan laut akibat daripada pembuangan sampah secara berleluasa.