You are here

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian: Page 2 of 2

Bil   Jenis Transaksi   Jan-18 Peratus % Feb-18 Peratus % MAC 2018 Peratus % Apr-18 Peratus % MEI   2018 Peratus % JUN  2018 Peratus %
1 Bayaran Cukai Taksiran Online MAYBANK2U 292 31% 376 32% 146 41% 56 40% 38 53% 67 32%
2 Bayaran Cukai Taksiran Online BANK ISLAM 3 1% 4 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 Bayaran Cukai Taksiran Online BSN         168 18% 201 17% 11 4% 7 5% 9 12% 108 51%
4 Bayaran Cukai Taksiran Online JOMPAY 474 50% 587 50% 195 55% 78 55% 25 35% 36 17%
   Jumlah 937 100% 1168 100% 352 100% 141 100% 72 100% 211 100%

 

Bil   Jenis Transaksi   JULAI  2018 Peratus % OGOS  2018 Peratus % SEPT  2018 Peratus % OKT  2018 Peratus % NOV  2018 Peratus % DIS  2018 Peratus %
1 Bayaran Cukai Taksiran Online MAYBANK2U 109 33% 155 28% 63 46% 59 51% 32 65% 138 29%
2 Bayaran Cukai Taksiran Online BANK ISLAM 0 0% 2 1% 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayaran Cukai Taksiran Online BSN         200 61% 357 66% 71 52% 53 46% 14 29% 305 64%
4 Bayaran Cukai Taksiran Online JOMPAY 21 6% 28 5% 2 2% 3 3% 3 6% 34 7%
   Jumlah 330 100% 542 100% 136 100% 115 100% 49 100% 477 100%

 

Closing Date: 
Monday, 31 December 2018
Category: